CA-001 Cavoli MIS-008 EU-165 
CA-009 Quirra MIS-026 EU-165 
CA-011 Rossa di Teulada MIS-029 EU-165 
CA-012 San Macario MIS-030 EU-165 
CA-015 Serpentara MIS-036 EU-165 
CA-016 Isola Tuaredda MIS-052 EU-024 
CA-017 Variglioni di Cavoli MIS-053 EU-165 
CA-018 Isola di Campianna MIS-054 EU-024 
CA-020 I Padiglioni MIS-056 EU-024 
CA-022 Scogli de Piscadeddus o Pescatelli MIS-058 EU-024 
CA-023 Scoglio Proci MIS-059 EU-165 
CA-024 Scogli Sant'Elmo (Capo Carbonara) MIS-060 EU-165 
CA-025 Su Cardolinu MIS-061 EU-024 
CA-026 Su Giudeu MIS-062 EU-024 
CA-028 Scoglio di Sant'Elmo MIS-064 EU-024 
CA-029 Variglioni di Serpentara MIS-065 EU-165 
CA-030 Scoglio Santo Stefano MIS-066 EU-165 
CA-031 Scoglio Sant?Elia MIS-067 EU-024 
CA-032 Isolotto Coltellazzo MIS-068 EU-024 
CA-033 Isola Ferraglione MIS-069 EU-024 
CA-045 Scoglio Peppino MIS-081 EU-024 
CI-001 Isola del Corno o del Gallo (ex: CA-002) MIS-045 EU-165 
CI-002 Toro (ex: CA-003) MIS-041 EU-165 
CI-003 Vacca (ex: CA-004) MIS-042 EU-165 
CI-004 La Ghinghetta (ex: CA-005) MIS-047 EU-165 
CI-005 Is. dei Meli o dei Porri (ex: CA-006) MIS-048 EU-165 
CI-006 Scoglio Mangiabarche (ex: CA-007) MIS-049 EU-165 
CI-007 Isola Piana di San Pietro (ex: CA-008) MIS-050 EU-165 
CI-008 Isola dei Ratti o dei Topi (ex: CA-010) MIS-051 EU-165 
CI-009 San Pietro (ex: CA-013) MIS-031 EU-165 
CI-010 Sant' Antioco (ex: CA-014) MIS-032 EU-024 
CI-011 Isola di Calavinagra (ex: CA-019) MIS-055 EU-165 
CI-012 Scoglio Pan di Zuccheroa (ex: CA-021) MIS-057 EU-024 
CI-013 Il Vitello (ex: CA-027) MIS-063 EU-165 
CI-014 Isolotto Francese (ex: CA-034) MIS-070 EU-024 
CI-015 Scoglio della Catena (ex: CA-035) MIS-071 EU-165 
CI-016 Isola di Stea (ex: CA-036) MIS-072 EU-165 
CI-017 Scogli S'Augusteri (ex: CA-037) MIS-073 EU-024 
CI-018 Scoglio Il Morto (ex: CA-038) MIS-074 EU-024 
CI-019 Isola Genia (ex: CA-039) MIS-075 EU-165 
CI-020 Scogli di Porto Nebida (ex: CA-041) MIS-077 EU-024 
CI-021 Su Scoglitteddu (ex: CA-042) MIS-078 EU-024 
CI-022 Scoglio Is Canneddas (ex: CA-043) MIS-079 EU-024 
CI-023 Scogli delle Spine (ex: CA-044) MIS-080 EU-165 
MD-001 Scogli Neri (ex: CA-040) MIS-076 EU-024 
NU-006 Isola Ruia di Capo Comino MIS-085 EU-024 
NU-014 Scogli Cannazellu o Cannuzzellu MIS-093 EU-024 
NU-015 Scoglio Marchesa MIS-094 EU-024 
OG-001 Ogliastra (ex: NU-001) MIS-020 EU-165 
OG-002 Scoglio Brecconi (ex: NU-002) MIS-082 EU-024 
OG-003 Is Scoglius Arrubius (ex: NU-009) MIS-088 EU-024 
OG-004 Cormorani (ex: NU-017) MIS-043 EU-165 
OR-001 Mal di Ventre MIS-015 EU-165 
OR-002 Catalano MIS-007 EU-165 
OR-003 Scogli di Corona Niedda MIS-096 EU-024 
OR-004 Isolotto Peloso o de Sa Tonnara MIS-097 EU-024 
OR-005 Sa Mesalonga MIS-098 EU-024 
OR-006 Scogli di S. Archittu MIS-099 EU-024 
OR-007 Scoglio del Faro Vecchio MIS-100 EU-165 
OR-008 Isolotto Caogheddas MIS-101 EU-024 
OR-009 Catalanetto MIS-046 EU-024 
OR-010 Isola Rossa di Bosa (ex: NU-007) MIS-086 EU-024 
OR-011 Isolotto Pagliosa (ex: NU-008) MIS-087 EU-024 
OR-012 Isolotto Managu (ex: NU-016) MIS-095 EU-024 
OT-001 Isolotto d'Ottiolo (ex: NU-003) MIS-083 EU-165 
OT-002 Pedrami (ex: NU-004) MIS-022 EU-165 
OT-003 Isola Ruia di Porto Brandinchi (ex: NU-005) MIS-084 EU-165 
OT-004 Scoglio Testa di Moro (ex: NU-010) MIS-089 EU-165 
OT-005 Isola Proratora (ex: NU-011) MIS-090 EU-024 
OT-006 Isola Cana (ex: NU-012) MIS-091 EU-024 
OT-007 L'Isoledda (ex: NU-013) MIS-092 EU-024 
OT-008 Maddalena (ex: SS-001) MIS-013 EU-041 
OT-009 Barrettini (ex: SS-002) MIS-002 EU-041 
OT-010 Bisce (ex: SS-003) MIS-003 EU-041 
OT-011 Budelli (ex: SS-004) MIS-004 EU-041 
OT-012 Caprera (ex: SS-005) MIS-006 EU-041 
OT-013 Corcelli (ex: SS-006) MIS-009 EU-041 
OT-014 Presa (ex: SS-007) MIS-025 EU-041 
OT-015 Scogli I Monaci (ex: SS-008) MIS-102 EU-041 
OT-016 Piana (ex: SS-009) MIS-023 EU-041 
OT-017 Porco (ex: SS-010) MIS-024 EU-041 
OT-018 Razzoli (ex: SS-011) MIS-027 EU-041 
OT-019 Santa Maria (ex: SS-012) MIS-033 EU-041 
OT-020 Santo Stefano (ex: SS-013) MIS-034 EU-041 
OT-021 Spargi (ex: SS-014) MIS-038 EU-041 
OT-022 Scogli di Spargiotto (ex: SS-015) MIS-104 EU-041 
OT-023 Isola Chiesa (ex: SS-016) MIS-105 EU-041 
OT-024 Isolotto Roma (ex: SS-017) MIS-106 EU-041 
OT-025 Isolotti Paduleddi (ex: SS-018) MIS-107 EU-041 
OT-026 Isolotti Stramanari (ex: SS-019) MIS-108 EU-041 
OT-027 Scogli Spargiortelli (ex: SS-020) MIS-109 EU-041 
OT-028 Isolotti Barrettinelli (ex: SS-021) MIS-110 EU-041 
OT-029 Barrettinelli di Fuori (ex: SS-022) MIS-111 EU-041 
OT-030 Isola Capicciolu di Sta Maria (ex: SS-023) MIS-112 EU-041 
OT-031 Cappuccini (ex: SS-024) MIS-005 EU-041 
OT-032 Isola Carpa (ex: SS-025) MIS-113 EU-041 
OT-033 Isola degli Italiani (ex: SS-026) MIS-114 EU-041 
OT-034 Isola Giardinelli (ex: SS-027) MIS-115 EU-041 
OT-035 Pecora (ex: SS-028) MIS-021 EU-041 
OT-036 Isola Abbatoggia (ex: SS-029) MIS-116 EU-041 
OT-037 Li Nibani (ex: SS-030) MIS-012 EU-165 
OT-038 Scogli di Cala Granara (ex: SS-031) MIS-118 EU-041 
OT-039 Scogli di Pietragliaccio (ex: SS-032) MIS-119 EU-041 
OT-040 Spargiotto (ex: SS-033) MIS-039 EU-041 
OT-041 Isolotto dei Fichi d?India (ex: SS-034) MIS-120 EU-041 
OT-042 Isolotti di Cala Lunga (ex: SS-035) MIS-121 EU-041 
OT-043 Isolotto Capicciolu di Razzoli (ex: SS-036) MIS-122 EU-041 
OT-044 Scogli delle Catene (ex: SS-037) MIS-123 EU-041 
OT-045 Scogli di (Punta) Marginetto (ex: SS-038) MIS-124 EU-041 
OT-046 Scogli di Punta Galera (ex: SS-039) MIS-125 EU-041 
OT-047 Scogli della Moneta (ex: SS-040) MIS-126 EU-041 
OT-048 Scogli di (Punta) Abbatoggia (ex: SS-041) MIS-127 EU-041 
OT-049 Scogli di Cala d'Inferno (ex: SS-042) MIS-128 EU-041 
OT-050 Scogli di Cala Maiore (ex: SS-043) MIS-129 EU-041 
OT-051 Sc. (Punta) di Nido d'Aquila (ex: SS-044) MIS-130 EU-041 
OT-052 Scoglio Bianco (ex: SS-045) MIS-131 EU-041 
OT-053 Scoglio Nassu (ex: SS-046) MIS-132 EU-041 
OT-054 Isolotto dell'Aglio (ex: SS-047) MIS-133 EU-041 
OT-055 Scogli di Punta San Giorgio (ex: SS-048) MIS-134 EU-041 
OT-056 Isolotto di Punta Stagnali (ex: SS-049) MIS-135 EU-041 
OT-057 Isolotto Fico (ex: SS-050) MIS-136 EU-041 
OT-058 Monaci (ex: SS-051) MIS-018 EU-041 
OT-059 Isolotto Lo Strangolato (ex: SS-052) MIS-137 EU-041 
OT-060 Scoglio Cannone (ex: SS-053) MIS-138 EU-041 
OT-061 Mortorio (ex: SS-054) MIS-019 EU-165 
OT-062 Scogli Mortoriotto (ex: SS-055) MIS-139 EU-165 
OT-063 Le Camere (ex: SS-056) MIS-140 EU-165 
OT-064 Soffi (ex: SS-057) MIS-037 EU-165 
OT-065 Isole dei Poveri (ex: SS-058) MIS-141 EU-165 
OT-066 Isola delle Rocche (ex: SS-059) MIS-142 EU-024 
OT-067 Isola Camize (ex: SS-060) MIS-143 EU-165 
OT-068 Isola della Bocca (ex: SS-065) MIS-147 EU-024 
OT-069 Figarolo (ex: SS-066) MIS-010 EU-165 
OT-070 Garofani (ex: SS-067) MIS-148 EU-024 
OT-071 Tavolara (ex: SS-068) MIS-040 EU-165 
OT-072 Barca Sconcia (ex: SS-069) MIS-149 EU-024 
OT-073 Isola Piana (di Tavolara) (ex: SS-070) MIS-150 EU-165 
OT-074 Isolotto Rosso o Reulino (ex: SS-071) MIS-151 EU-165 
OT-075 Isola dei Topi o Verde (ex: SS-072) MIS-152 EU-165 
OT-076 Molara (ex: SS-073) MIS-016 EU-165 
OT-077 Molarotto (ex: SS-074) MIS-017 EU-165 
OT-078 Scogli Tre Fratelli o I Cerri (ex: SS-075) MIS-153 EU-165 
OT-079 Isola Cavalli (Tavolara) (ex: SS-076) MIS-154 EU-165 
OT-080 Isola Gabbia (ex: SS-077) MIS-155 EU-024 
OT-081 Isola Lepre (ex: SS-078) MIS-156 EU-024 
OT-082 Isola Manna (ex: SS-079) MIS-157 EU-024 
OT-083 Patron Fiaso (ex: SS-080) MIS-158 EU-024 
OT-084 Isolotto Porri (Olbia) (ex: SS-081) MIS-159 EU-024 
OT-085 Porritula (ex: SS-082) MIS-160 EU-024 
OT-086 Portisco (ex: SS-083) MIS-161 EU-024 
OT-087 Isole Marmorata (ex: SS-088) MIS-164 EU-024 
OT-088 Municca (ex: SS-089) MIS-165 EU-024 
OT-089 Rossa di Badesi (ex: SS-090) MIS-028 EU-165 
OT-090 Scoglio Paganetto (ex: SS-092) MIS-167 EU-024 
OT-091 Isolotto dei Mucchi Bianchi (ex: SS-093) MIS-168 EU-024 
OT-092 Isolotto di Ziu Paulu (ex: SS-094) MIS-169 EU-024 
OT-093 Isola di Mezzo (ex: SS-095) MIS-170 EU-024 
OT-094 Portolucas (ex: SS-096) MIS-171 EU-024 
OT-095 Isola Peddona (ex: SS-097) MIS-172 EU-024 
OT-096 Isola del Cavallo (Olbia) (ex: SS-098) MIS-173 EU-024 
OT-097 Scogli di Mezzocammino (ex: SS-099) MIS-174 EU-024 
OT-098 Scoglio del Muzzone (ex: SS-100) MIS-175 EU-024 
OT-099 Isolotto Muzzone (ex: SS-101) MIS-176 EU-024 
OT-100 Isola dei Porri (Tavolara) o Spalmatore (ex: SS-102) MIS-177 EU-165 
OT-101 Isola del Fico (ex: SS-103) MIS-178 EU-165 
OT-102 Scoglio I Porri (Molara) (ex: SS-104) MIS-179 EU-165 
OT-103 Marinella (ex: SS-105) MIS-180 EU-024 
OT-104 Scogli Capaccia (ex: SS-106) MIS-181 EU-024 
OT-105 Scogli di Punta Capriccioli (ex: SS-107) MIS-182 EU-024 
OT-106 Scoglio di Monte Russu (ex: SS-108) MIS-183 EU-024 
OT-107 Scoglio dei Magroni (ex: SS-110) MIS-185 EU-024 
OT-108 Scoglio di Porto Quadro (ex: SS-111) MIS-186 EU-024 
OT-109 Scogli della Marmorata (ex: SS-112) MIS-187 EU-024 
OT-110 Scoglio della Colombaia (ex: SS-113) MIS-188 EU-024 
OT-111 Scogli di Macchia Mala (ex: SS-114) MIS-189 EU-024 
OT-112 Isola dei Cavalli (Palau) (ex: SS-115) MIS-190 EU-024 
OT-113 Scoglio L?Isuledda (ex: SS-116) MIS-191 EU-024 
OT-114 Isolotto di Porto Pollo (ex: SS-117) MIS-192 EU-024 
OT-115 Isolotto dell?Oro (ex: SS-118) MIS-193 EU-024 
OT-116 Isolotto de Lo Stentino (ex: SS-119) MIS-194 EU-024 
OT-117 Scogli delle Vacche (ex: SS-120) MIS-195 EU-024 
OT-118 Scoglio Municchedda (ex: SS-124) MIS-199 EU-024 
OT-119 Scoglio di Levante (ex: SS-125) MIS-200 EU-024 
OT-120 Scoglio dell?Isola Marinella (ex: SS-130) MIS-205 EU-024 
OT-121 Scoglio dell?Isola Gabbia (ex: SS-131) MIS-206 EU-024 
OT-122 Scoglio dell?Isola di Mezzo (ex: SS-132) MIS-207 EU-024 
OT-123 Scoglio della Peschiera (ex: SS-133) MIS-208 EU-024 
OT-124 Scoglio dell?Isola Lepre (ex: SS-134) MIS-209 EU-024 
OT-125 Isolotto della Paiaia (ex: SS-135) MIS-210 EU-024 
OT-126 Scoglio dell?Isola del Cavallo (ex: SS-136) MIS-211 EU-024 
OT-127 Isolotto di Sa Marinedda (ex: SS-137) MIS-212 EU-024 
OT-128 Scogli Contra dei Marinai (ex: SS-138) MIS-213 EU-024 
OT-129 Isolotto di Li Cuncheddi (ex: SS-139) MIS-214 EU-024 
OT-130 Scoglio di Li Cuncheddi (ex: SS-140) MIS-215 EU-024 
OT-131 Scoglio di Porto Vitello (ex: SS-141) MIS-216 EU-024 
OT-132 Scoglio di Poltu Casu (ex: SS-142) MIS-217 EU-024 
OT-133 Scoglio di Capo Ceraso (ex: SS-143) MIS-218 EU-024 
OT-134 Scoglio Mandrioli (ex: SS-144) MIS-219 EU-024 
OT-135 Isolotto di Punta La Greca (ex: SS-145) MIS-220 EU-024 
OT-136 Scoglio dell'Isolotto di Punta La Greca (ex: SS-146) MIS-221 EU-024 
OT-137 Scogli di Punta San Diego (ex: SS-147) MIS-222 EU-024 
OT-138 Isolotto di Cala Francese (ex: SS-148) MIS-223 EU-041 
OT-139 Isola delle Spugne (ex: SS-149) MIS-224 EU-041 
OT-140 Isolotto Scaviccio o Scabeccio (ex: SS-150) MIS-225 EU-041 
OT-141 Scogli di Missoggiu (ex: SS-151) MIS-226 EU-041 
OT-142 Isolotto di Punta Corsara (ex: SS-152) MIS-227 EU-041 
OT-143 Isolotto di Cala Battistone (ex: SS-153) MIS-228 EU-024 
OT-144 Scoglio di Punta Spada (ex: SS-154) MIS-229 EU-024 
OT-145 Scoglio Cormorano (ex: SS-155) MIS-230 EU-024 
OT-146 Scoglio di Cala Rossa (ex: SS-156) MIS-231 EU-024 
SD-001 Sardinia Main island MIS-035 EU-024 
SS-061 Asinara MIS-001 EU-165 
SS-062 Scoglio Businco MIS-144 EU-024 
SS-063 Isola Piana (dell?Asinara) MIS-145 EU-165 
SS-064 Isolotto della Pelosa MIS-146 EU-024 
SS-084 Foradada MIS-011 EU-165 
SS-085 Maddalena di Alghero MIS-014 EU-165 
SS-086 Isola Piana di Alghero MIS-162 EU-024 
SS-087 Isola dei Porri (Stintino) MIS-163 EU-024 
SS-091 Scogli Forani MIS-166 EU-024 
SS-109 Scombro MIS-184 EU-165 
SS-121 Frigianu MIS-196 EU-024 
SS-122 Scogli Neri MIS-197 EU-165 
SS-123 Isolotto Bocca (dell?Asinara) MIS-198 EU-165 
SS-126 Isolotto Molino MIS-201 EU-024 
SS-127 Stella Maris MIS-202 EU-024 
SS-128 Isolotto Rospo MIS-203 EU-165 
SS-129 Isolotti Candelliere